Kilpailumääräykset

 

GOLF-PORRASSALMEN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2017

 

Päivitetty 07.04.2017

 

Sääntö 33-1 määrää: ”Toimikunnan on päätettävä kilpailun kilpailumääräyksistä”. Kilpailumääräyksiin tulee sisällyttää monia eri asioita esim. ilmoittautumistapa, osallistumisoikeus, pelattavien kierrosten lukumäärä, jne.

 

Oheiset kilpailumääräykset ovat voimassa kaikissa Golf-Porrassalmi ry:n ja kenttäyhtiön Annilan kentällä järjestämissä kilpailuissa, ellei kilpailukutsussa tai ennen kilpailua jaettavissa kilpailukohtaisissa ohjeissa ole muuta mainittu. Kilpailumääräyksiä päivitetään havaintojen ja palautteen perusteella, jotta ne olisivat mahdollisimman täsmällisiä ja yksiselitteisiä, ja siten palvelisivat parhaiten sekä kilpailijoita että kilpailun järjestäjiä.

Kilpailuun osallistuvan edellytetään tuntevan golfin säännöt koskien sekä golfkäytöstä että pelisääntöjä ja Annilassa voimassa olevat paikallissäännöt.

Kilpailua varten nimetty tuomari tai viimekädessä kilpailutoimikunta ratkaisee kilpailun aikana syntyneet sääntöjen tai kilpailumääräyksien tulkintaa vaativat tilanteet.

 

1.  Osallistumisoikeus

 

Ellei kilpailukutsussa muuta mainita, seuran järjestämät kilpailut ovat avoimia kaikille seuran jäsenille.

Ammattilaiset voivat osallistua seuran tai yhtiön järjestämiin golfyhteisön sisäisiin kilpailuihin sekä kutsukilpailuihin. Tasoituksellisessa kilpailussa ammattilaisten tasoitus on scratch tai pelaamalla hankittu plusmerkkinen tasoitus.

 
2.  Kilpailun tuomari tai valvoja

Kilpailulle on nimettävä tuomari tai valvoja, joka ratkaisee tulkinnanalaiset kysymykset kilpailun kuluessa (sääntö 34-2). Seuran järjestämissä viikkokilpailuissa tulkintaa vaativat kysymykset ratkaisee kilpailutoimikunta tai sen edustaja(t) (sääntö 34-3).

 
3.  Kilpailujen ohjeet ja ilmoittautuminen

Järjestettävistä kilpailuista pyritään tiedottamaan jäsenistölle eri tavoin (kilpailukansio, www-sivut, NEXGOLF). Seuran ja kenttäyhtiön järjestämissä kilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti NEXGOLFin kilpailut ja tapahtumat -osioon syötettyjä tietoja. Kilpailuohjeita on lisäksi Annilan Golfkeskuksen kotisivuilla kohdassa http://annilangolfkeskus.fi/golf-porrassalmi/kilpailutoiminta ja caddiemasterin toimistossa olevassa kansiossa. Kilpailutoimikunta ratkaisee tulkinnan, mikäli ohjeissa on ristiriitaisuutta.

Mikäli kilpailukutsussa ei toisin mainita, päättyy kilpailuun ilmoittautuminen kyseisen viikon torstaina klo 18.00 mennessä.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus ottaa vastaan jälki-ilmoittautuneita ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälki-ilmoittautumisesta voidaan periä erillinen lisämaksu.

Myös yli-ilmoittautumisissa valintaperusteena on ilmoittautumisjärjestys, ellei toisin mainita.

 
4.  Kilpailujen peruuttaminen

Mikäli jossain kilpailussa on osanottajia 10 tai vähemmän, voi toimikunta peruuttaa kilpailun. Mikäli jossain sarjassa on osanottajia 7 tai vähemmän voi toimikunta yhdistää tai peruuttaa sarjoja.

 
5.  Poisjääminen kilpailusta

Ilmoittautuminen on peruutettava kilpailua edeltävänä päivänä klo 16.00 mennessä. Mikäli osanottoa ei ole peruutettu ajoissa, on kilpailumaksu maksettava kaksinkertaisena. Jos peruutukselle on hyväksyttävä syy (esim. äkillinen sairastuminen tai muu pakottava syy) niin peruutus ei aiheuta sanktioita.

Mikäli kilpailija jää pois kilpailusta ilmoittamatta, tuomitaan hänelle kilpailukielto seuraavaan kilpailuun, johon hänellä on osallistumisoikeus.

 
6.  Lähdöstä myöhästyminen

Mikäli pelaaja on valmiina pelaamaan enintään 5 minuuttia myöhässä lähtöajastaan, on rangaistus myöhästymisestä:
– Reikäpeli: Reiän menetys
– Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Mikäli pelaaja myöhästyy enemmän kuin 5 minuuttia, hänet suljetaan kilpailusta. (Sääntö 6-3)

 
7.  Kilpailun keskeyttäminen

Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun ilman pätevää syytä, tuomitaan hänelle kilpailukielto seuraavaan kilpailuun, johon hänellä on osallistumisoikeus.

 
8.  Ratkaisut tasatuloksissa

Kilpailutoimikunnalla on säännön 33-6 nojalla oikeus määrätä kuinka ja milloin voittaja ratkaistaan, ellei tasapeli ole hyväksyttävä tulos. Ellei kilpailukäskyssä nimenomaisesti muuta määrätä, ratkaistaan sijoitukset tasatuloksen pelanneiden välillä seuraavasti:

8.1 Tasoitukselliset (hcp, pb) kilpailut

Tasatuloksissa on parempi se, jolla on pienempi EGA-tasoitus. Tämän jälkeen ratkaisee arpa.

8.2 Tasoituksettomat (SCR) kilpailut

Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset matemaattisen menetelmän perusteella: 18 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 36 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 54 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 36, 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa.

8.3 GP:n mestaruuskilpailut, tasoitukseton lyöntipelikilpailu

Mestaruus ratkaistaan välittömästi suoritettavalla sudden death -uusinnalla. Muut sijoitukset ratkaistaan kohdan 8.2 mukaisesti.

8.4 Reikäpelikilpailut (GP:n mestaruus, Annilan mestaruus)

Reikäpelimestaruuskilpailuissa ottelujen voittajat ratkaistaan välittömästi pelattavilla jatkorei’illä aloittaen väylästä nro 1.

(Sääntö 2-3, sääntö 33-6)

 

9.  Osanottajien määrä kilpailussa

Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajoittaa kilpailijoiden määrää. Ensisijaisena karsivana perusteena on ilmoittautumisjärjestys.

 
10. Peliryhmien koko ja aikaväli

Seuran mestaruuskilpailuissa ja yli 50 osanottajan kilpailuissa on pyrittävä 3 pelaajan lähtöryhmiin. Ruuhkien välttämiseksi ja hitaan pelin torjumiseksi lähtöjen tulisi olla 10 minuutin välein.

 
11. Harjoittelu

Muissa pelimuodoissa kuin reikäpelissä on kilpailupäivänä harjoittelu ennen kilpailua kilpaviheriöillä ja – väylillä sekä esteissä kielletty.

 
12. Pelaajan tasoitus

Ellei erikseen ole muuta mainittu, on korkein hyväksytty tarkka tasoitus 36.0, jonka mukaan lasketaan SLOPE tasoitus.

 
13. EGA-tasoitus

Pelaajat, joiden tasoitus kauden lopussa perustui kolmeen tai vähempään tasoitustulokseen, menettävät ns. EGA:n aktiivisen tasoituksen. Kyseinen tasoitus muuttuu ei-aktiiviseksi. Tämä ei tarkoita tasoituksen poistumista vaan tasoitusta pidetään normaaliin tapaan yllä pelaajan ja seuran toimesta. Kyseisellä aktiivisella tasoituksella voi osallistua kilpailuihin, mutta HCP-sarjassa pelaaja ei voi saada palkintoa. Ei-aktiivisen tasoitus muuttuu aktiiviseksi, kun pelaaja on palauttanut kolme tasoituskelpoisten edellytysten vallitessa pelattua tulosta pelikaudella.

 
14. Seuran mestaruuskilpailuissa noudatettavia periaatteita
– Lyöntipelimestaruuskilpailuissa viimeisellä kierroksella käytetään käännettyä paremmuusjärjestystä kaikissa sarjoissa. Muilla kierroksilla lähtöjärjestys arvotaan sarjoittain.

– Lippujen paikat kullekin päivälle määrittää kilpailutoimikunta yhteistoiminnassa kenttä- ja tasoitustoimikunnan kanssa ottaen huomioon SGL:n ohjeistukset kentän laittamisesta kilpailu- ja pelikuntoon.

– Reikäpelimestaruudet ratkaistaan 18 reiän finaalikierroksilla. Välierän hävinneet pelaavat 18 reiän pronssiottelun.

 
15. Merkitsijä

Merkitsijänä voi olla myös tasoitusryhmä 6 (tasoitus 37-54) omaava henkilö edellyttäen, että hänellä on riittävä kokemus golfin säännöistä ja pelaamisesta. Riittävän kokemuksen määrittelee joko caddiemaster tai kilpailutoimikunta tai sen jäsen.

 
16. Hidas peli

Tuomarin lisäksi hidasta peliä valvovat sekä toimikunta että valvoja, joilla on oikeus laittaa peliryhmä aikatarkkailuun. Pelinopeus, kts. kohta 20.
(Sääntö 6-7)

17. Etäisyysmittarin käyttäminen

Etäisyysmittarin käyttö on sallittu. Älypuhelimessa olevaa sovellusta käytettäessä puhelimen on oltava äänettömänä, myös värinähälytyksen on oltava poiskytkettynä. Viheriöiden kaltevuutta mittaavien laitteiden käyttö on kielletty.

Etäisyysmittarin käyttö ei saa hidastaa ryhmän pelaamista.
(Sääntö 14-3)

18. Golfauton käyttäminen

Kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei toimikunta anna lupaa käyttää golfautoa tai jotain muuta toimikunnan hyväksymää kuljetusta. Lupa voidaan myöntää lääkärintodistuksen tai kilpailutoimikunnan muun harkinnan perusteella.

 
19. Mailapojan (caddie) käyttö:

Mailapojan käyttö kilpailussa on sallittu. Pelaajalla saa olla kerrallaan vain yksi mailapoika. Sama caddie voi toimia mailapoikana useammalle pelaajalle. Samassa lähtöryhmässä kilpailevat muut kuin joukkuetoverit eivät kuitenkaan voi toimia toistensa mailapoikina.

(Sääntö 6-4)

 
20. Pelinopeus

Mikäli pelaajaryhmä jää annetusta aikataulusta voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun. Kilpailussa aikatarkkailusta ilmoittaa kilpailun tuomari tai valvoja koko ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:
– Ensimmäinen rikkomus: Varoitus
– Toinen rikkomus: Yksi rangaistuslyönti
– Kolmas rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä
– Neljäs rikkomus: Pelistä sulkeminen

Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin tai valvojan mielestä on pelaajan vuoro lyödä.

Aikatarkkailu päättyy tuomarin tai valvojan ilmoituksesta, tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

(Sääntö 6-7)

 

Golf-Porrassalmi ry

Kilpailutoimikunta

 

Kilpailut ja tapahtumat

Seuraava tapahtuma:

Kilpailujen lähtöajat ja tulokset