Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017

 

GOLF-PORRASSALMI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAT TOIMIKUNNITTAIN 2017

 

 

Suomen Golfliitto ry:n vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa painopistealueina ovat kilpagolf, juniorigolf, naisgolf ja viestintä. Lisäksi erityisen huomion saa talous- ja toimintaedellytysten varmistaminen. Golf-Porrassalmi ry:n toiminnan näkökulmasta korostuvat näistä näkökulmista juniori- ja naisgolf. Liitto on asettanut valtakunnalliseksi tavoitteeksi naisgolfareiden määrän kasvattamisen 24%:lla tarkastelujakson loppuun mennessä. Naisjäseniä, juniorit mukaan lukien, oli GP:ssä vuoden 2016 elokuun lopussa yhteensä 292. Kansallisen tavoitteen saavuttaminen merkitsee siis 70 uutta naisjäsentä 4 seuraavan vuoden aikana. Uusien jäsenten houkutteleminen hienon lajin pariin lähtee liikkeelle lyhyistä tutustumiskäynneistä golfin alkeisiin. Näistä tulee jatkossakin huolehtia sekä aikuisten, että koululaisten osalta.

 

Suomen Golfliiton sääntömuutosehdotuksen mukaisesti liitto luopuu liittovaltuustosta ja sen tilalle ylimmäksi päättäväksi elimeksi tulisi 2 kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous. Kokoukseen osallistuu edustaja jokaisesta golfseurasta. Golfliiton hallituksen jäsenten tulee ehdotuksen mukaisesti noudattaa sekä alueellista, että sukupuolista tasa-arvoa. Liiton uudet säännöt on tarkoitus hyväksyä liittovaltuuston kokouksessa maaliskuussa 2017, jonka jälkeen uudet säännöt astuvat voimaan välittömästi ja liittovaltuuston toiminta lakkaa.

 

Junioreiden houkutteleminen golfin pariin joukkuelajien ja muiden harrastusten puristuksessa näyttää entistä haastavammalta. Juniorit tulevat golfin pariin joko aikuisikäisten perheenjäsenten tuomana tai kaveripiirissä. Koululaisiin kannattaa edelleen panostaa ja lähes poikkeuksetta tutustumispävät ovat saaneet hyvän vastaanoton, vaikka melko harva tutustumistilaisuuteen osallistunut hakeutuu green-card-kurssille, ainakaan välittömästi. Kilpagolfiin panostamista sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla voidaan käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen puitteissa jatkaa. Kaksi kertaa järjestetty 24-tuntia juniorigolfin hyväksi tapahtuma on merkittävällä tavalla tuonut lisärahoitusta junioritoimintaan. Tapahtumaa voidaan vielä laajentaa, jotta kaikki seuran jäsenet voivat siihen osallistua kukin itselleen sopivalla tavalla ja panoksella. Pidemmälle päässeet ja kilpailuissa menestyneet pelaajat toimivat myönteisinä lajin esilletuojina ja puolestapuhujina.

 

Vuoden 2016 toiminnan valossa näyttää siltä, että perinteiset kilpailumuodot eivät houkuttele aikaisempien vuosien tapaan. Näiden lisäksi tulee kehittää uusia pelillisiä yhdessäolon muotoja, joissa kilpailun sijaan pääpaino on hauskanpidossa ja yhteisöllisessä kokemuksessa.

 

Talouden näkökulmasta Golf-Porrassalmi ry:n ainoa tulolähde ovat jäsenmaksut. Talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että nykyinen jäsenmäärä säilyy. Siten jokainen uusi jäsen tuo talouden pitoon liikkumavaraa. Taloudellisten voimavarojen niukkuus pakottaa seuraa pohtimaan uudelleen tiedottamis- ja julkaisutoimintaa ja siirtämään painopistettä sähköiseen viestintään paperimuotoisen viestinnän sijaan.

 

Kilpailutoimikunta

Kilpailutoimikunta vastaa seuran mestaruuskilpailujen (lyönti- ja reikäpelit) ja muiden perinteisten kilpailujen järjestämisestä. Osallistumisaktiivisuus mm viikkokisoissa ja shoot outissa on hiipunut tasolle joka uhkaa jo niiden järjestämisen mielekkyyttä, joten toimikunnan yhtenä tehtävänä tuleekin olemaan osallistumisaktiivisuuden lisääminen eri tavoin.

Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään yhden viikonlopun aikana kuten vuonna 2016.

Lähipelitestipäiville järjestetään myös lähipeliharjoittelua kokeneempien pelaajien johdolla.

Sääntökertaus järjestetään jälleen alkukauden aikana. Sopivan joukkuekilpailun yhteyteen voidaan jälleen liittää myös sääntökertausta ja/tai ongelmanratkaisutehtäviä.

Seuran kilpailutoiminnan matkustussääntö päivitetään talven aikana niin että se on käytettävissä ja yleisesti tiedossa kilpailukauden alkaessa.

Seuraotteluista vierasottelumme suuntautuu Hartolaan ja itse isännöimme Kerigolfia. Ryder Cup pelattaneen vakiintuneen tavan mukaan, joukkuepelit MG:llä ja singelit Annilassa.

Seuratuomaritoiminnasta kiinnostuneita kehotetaan edelleen hakeutumaan kursseille kevään 2017 aikana.

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja valitsee toimikunnan jäsenet. Toimikunta kokoontuu suunnittelemaan kesän kilpailut, päivittämään kilpailumääräykset, päättämään budjetin yksityiskohdista sekä suorittamaan reikäpelikisojen arvonnat.

 

Naistoimikunta

 

Naisten toiminta muodostuu erilaisista yhteisistä tapahtumista, viikkokisoista, lähiseurojen kanssa yhdessä järjestettävästä Lady Golf Tour South-Savo Tourista ja naisten klinikoista.

Yhteisiä tapahtumia järjestetään osallistumisaktiivisuuden ja kiinnostuksen perusteella. Perinteiset viikkokisat järjestetään samaan tyyliin kuin miestenkin viikkokisat. Naisten klinikoita järjestetään kaikentasoisille pelaajille.

Naisia kannustetaan eri tavoin aktiiviseen pelaamiseen ja uusien naispelaajien mukaan saamiseen Golf-liiton vuoden 2017 teeman mukaisesti. Liiton tavoitteen mukaisesti seuran vuoden 2017 nettotavoite olisi 20 uutta naispelaajaa.

 

Tiedotustoimikunta

 

Seura julkaisee tulevana kautena vain yhden lehden eli kevätnumeron.

Jäsentiedotteita lähetetään Postiviidakon välityksellä tarvittaessa.

Osallistumme Postiviidakon kutsukilpailuun elokuussa, paikka on vielä avoin.

 

 

 

 

Senioritoimikunta

 

Senioritoimikunnan järjestämiin tapahtumiin osallistumisoikeus alkaa sinä vuonna, kun

henkilö täyttää 50 vuotta.

 

Osallistumme KuntoGolfiin Kyyhkylässä.

 

Osallistumme SGS:n talvipäiville Vierumäellä.

 

Pelataan vuotuiset seuraottelut:

Kotikentällä GP-IG, GP-HaGK, GP-MG, GP-KeG

Vierailemme IG-GP, KGolf-GP, JG-GP,  MG-GP

 

Ottelut ovat avoimia kaikille GP:n senioreille, HaGK:a vastaan pelaa toimikunnan puheenjohtajan valitsema 7+3 hengen joukkue.

 

Osallistumme Saimaa Seniori Scramble Tourille, SSST, joka pelataan kuudella eri Itä-Suomen kentällä. Seurastamme osallistumisoikeus / osakisa on viisi kahden hengen joukkuetta.

Vuonna 2017 on meidän vuoro järjestää osakisa.

Golf-Porrassalmi ry:n edustaja on myös Tourin kilpailutoimikunnan jäsen.

 

Otamme osaa SGS:n Kesäpäiville heinä/ elokuussa, paikka avoin.

 

Senioreiden Alue Tour kuuluu myös kilpailuohjelmaamme ja järjestämme yhden osakilpailun elokuussa.

 

Järjestämme seuramme senioreille touko-syyskuun aikana viisi osakilpailua käsittävän kuukausikilpailusarjan. Pelimuoto pistebogey ja yksi sarja.

 

Kauden päätöskisana on perinteisesti Ruska Golf syyskuussa.

 

Yhteydenpito naapuriseuroihin ja Suomen Golfsenioreihin on välttämätöntä myös

vuonna 2017. Nexgolfin käyttöä lisätään esim. yhteiskyyditysten järjestämiseksi.

 

 

Junioritoiminta

Seuran junioritoimintaa jatketaan yhteistyössä Mikkelin Golfin kanssa. Lisäksi pyritään innostamaan aiempaa useampia seuran nuoria osallistumaan ympärivuotiseen harjoitteluun ja kilpailemiseen.

Seura hankkii talvikaudella Savon Golftiimilta simulaattoritunteja, jotka ovat avoimia kaikille seuran juniorijäsenille.  Lisäksi seura tukee budjetin sallimissa rajoissa niitä junioreita, jotka haluavat omatoimisesti harjoitella sisähallissa tai Annilan rangella. Lähtökohtana on, että juniori maksaa ensin omavastuun 50 % sarjakorteista, analysaattoritunneista tms.

Nuorten kilpailemista yritetään lisätä tekemättä lajin harrastamista kuitenkaan liian kilpailukeskeiseksi. Peliharjoituksia sekä toimintaa kentällä lisätään, mikä kaudella 2016 ei vielä onnistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotoimintaan kesällä 2016 myöntämää seuratukirahaa ja tuen hyväksymiskriteereissä edellytettyä seuran omavastuuosuutta käytetään hankkimalla PRO-tasoista valmennusta.

Nuorten ohjaamisesta kiinnostuneita aikuisia tarvitaan edelleen kipeästi ja seura tukee uusien ohjaajien integroitumista mukaan toimintaan. Nuoria harjoituksiin tuoville vanhemmille järjestetään halukkuuden mukaan ohjaajataitojen ja omien pelitaitojen kehittämiseen liittyvää harjoittelua. Tavoitteena on tarjota yhä useammalle mahdollisuus mielekkääseen perhe-golfiin.

Seura kannustaa myös kesällä 2017 juniori-ikäisiä osallistumaan eri kilpailuihin palkitsemalla kussakin kilpailussa parhaan juniorin riippumatta siitä, onko kilpailussa erillistä sarjaa nuorille vai ei.

Tavoitteena on saada myös seuran omia junioreita osallistumaan tsemppi- ja aluetourille sekä FJT:lle. Näihin tapahtumiin osallistuvien pelaajien tukemisessa noudatetaan Golfliiton suosituksia budjetin antamissa rajoissa.

Koululuokkien tutustumista lajiin jatketaan yhteistyössä koulujen ja Savon Golftiimin kanssa budjetin asettamin rajoituksin.

Yhteistyöllä pelaajien, ohjaajien, valmentajien, vanhempien ja muiden toimihenkilöiden kanssa toiminnasta saadaan entistä tehokkaampaa, innostavampaa ja laadukkaampaa.

 

Kenttätoimikunta

 

Kenttätoimikunta huolehtii edelleen kentän merkinnöistä kuten paalutuksista ja repair-alueiden maalaamisesta, lisäksi toimikunta huolehtii, että paikallissäännöt ovat ajan tasalla. Yhteistyötä kenttähenkilöstön kanssa jatketaan ja samalla huomioidaan pelaajien muutosehdotukset. Sadettimien kansien etäisyysmerkinnät kunnostetaan ja tarkistetaan.  Kentän paalutuksista tullaan joitakin keltaisia vesiestepaaluja korvaamaan punaisilla paaluilla pelaamisen selkeyttämiseksi.

 

 

Tasoitustoimikunta

 

Tasoitustoimikunta pitää yllä jäsenten tasoituksia. Tarvittaessa toimikunta voi harkintansa perusteella muuttaa pelaajan tasoitusta, mikäli siihen on esitetty perusteltu ja pätevä syy.

 

 

Kuntogolf

 

Kaudella 2017 jatketaan kuntogolftoimintaa Kyyhkylän fysiatrianosastolla ohjattuna kuntosalitoimintana ja allasvoimisteluna. Ryhmät toimivat talvella ja syksyllä n. 15 henkilön ryhmissä.

 

 

Golf-Porrassalmi ry  Hallitus

 

 

Kilpailut ja tapahtumat

Seuraava tapahtuma:

Kilpailujen lähtöajat ja tulokset