Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2019

 

GOLF-PORRASSALMI RY                               TOIMINTASUUNNITELMA  2019

 

Seuran tehtävänä on huolehtia jäsentensä eduista sekä Suomen Golfliitossa että

golfyhteisössämme. Tämä saavutetaan osallistumalla SGL:n kevään ja syksyn

liittokokouksiin, Itä-Suomen alueen toimintaan, kuten aluekokouksiin ja syksyisin järjestettävään Kaupunkiotteluun. Golf-Porrassalmella on vuoro olla tämän tapahtuman järjestäjä vuonna 2019, ajankohta on 6.-7. syyskuuta. Kilpailun läpiviemiseksi tarvitsemme toimijoita jäsenistöstä mm. forecaddeiksi.

Jäsenmäärän kasvuun panostamme erilaisilla tapahtumilla, joita järjestämme kansallisella golfviikolla kesäkuun alussa sekä kauden aikana mahdollisuuksien mukaan. Talousarvio on tehty nykyiseen jäsenmäärään perustuen, joten kaikki uudet jäsenet mahdollistavat toiminnan kehittämistä edelleen.

Seuraan viime vuonna perustettu klubitoimikunta on osoittautunut onnistuneeksi ryhmäksi, joka jatkaa uusien ja monipuolisten tapahtumien kehittämistä kaikkien jäsentemme iloksi.

Junioreiden hyväksi golfataan perinteisesti 24h-tapahtumassa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Tuolloin pelataan koko vuorokausi ja tapahtumaan voi osallistua kaikki jäsenet.

Hyväntekeväisyyskilpailu Hyvän Tuulen Golf pelataan perinteisesti elokuun alussa.

Golfseuran historiikin teko sekä tulevien 30-vuotisjuhlien (v. 2020) suunnittelu aloitetaan  tulevalla kaudella 2019.

Jäsenistön aktiivisuus ja yhteydenpito toimikuntiin mahdollistaa toimivan golfyhteisön, joten jäsenet voivat vaikuttaa tulevan kauden toimintaan.

 

Klubitoimikunta

 

Klubitoimikunnan pääsääntöisenä ajatuksena on vahvistaa golfseuraan kuuluvien yhteisöllisyyttä.

Toimikunta järjestää kauden aikana erilaisia tapahtumia ja kilpailuja, jotka ovat pääsääntöisesti pari- tai joukkuekilpailuita. Tapahtumissa pelataan erilaisia pelimuotoja rennolla asenteella ja huumori mukana. Tapahtumilla ja kilpailuilla pyritään aktivoimaan jäseniä rentoon yhdessäoloon golfyhteisössämme.

Tapahtumien aikataulut ja tarkempi ohjeistus on nähtävillä Nexgolfin sivuilla.

Klubitoimikunta suunnittelee ja toteuttaa kauden seuramatkat. Seuramatkoja on tarkoitus järjestää keväällä ja syksyllä.

Tarvittaessa järjestetään erilaisia golfklinikoita.

Klubitoimikunta suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden toimikuntien kanssa kansallisen golfviikon tapahtumat.

 

Kilpailutoimikunta

 

Kilpailutoimikunta vastaa seuran mestaruuskilpailujen (lyönti- ja reikäpelit), viikkokilpailujen ja muiden perinteisten kilpailujen järjestämisestä. Toimikunta toimii tiiviissä yhteistyössä klubitoimikunnan kanssa sen vastuulla olevien kilpailujen järjestämisessä.

Reikäpelikilpailuissa jatketaan kesällä 2018 testattua mallia ainakin ensimmäisten pelikierrosten pelaamiseksi toimikunnan nimeäminä päivinä. Pelaajat sopivat itse pelipäivän jatkopelejä varten ja pelaavat sen annettuun takarajaan mennessä.

Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään elokuussa yhtenä viikonloppuna.

Lähipelirata rakennetaan ensimmäisen kerran kansallisella golfviikolla, jolloin painopiste on lähipelitestin tunnetuksi tekemisessä. Muut testipäivät ilmoitetaan hyvissä ajoin Annilan Golfkeskuksen tapahtumissa.

Seura järjestää seuratuomarikurssin keväällä 2019 Mikkelissä. Koska säännöt muuttuvat vuonna 2019, koulutusta järjestetään kauden alkaessa ja tarvittaessa kauden aikana.

Vierasottelumme on Hartolassa. Ryder Cup pelattaneen vakiintuneen tavan mukaan, joukkuepelit MG:llä ja singelit Annilassa. Ottelu Kerigolfia vastaan pelataan Annilassa.

 

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja valitsee toimikunnan jäsenet. Toimikunta kokoontuu suunnittelemaan kesän kilpailut, päivittämään kilpailumääräykset, päättämään budjetin yksityiskohdista sekä suorittamaan reikäpelikisojen arvonnat.

Kilpailutoimikunta päättää seuran edustuspelaajien tukemisesta kansallisen tason kilpailuissa.

Kapteenit osallistuvat kapteenien päiville.

 

Senioritoimikunta

 

Senioritoimikunnan järjestämiin tapahtumiin alkaa osallistumisoikeus sinä vuonna, jona henkilö täyttää 50 vuotta.

Osallistumme KuntoGolfiin Kyyhkylässä, samoin SGS:n talvipäivillä Vierumäellä on edustus seurastamme.

 

Pelaamme vuotuiset seuraottelut:

Annilassa GP-IG, GP-HaGK, GP-MG ja GP-KeG

Vierailemme IG-GP, KGolf_GP, JG-GP ja MG-GP

Ottelut ovat avoimia kaikille GP:n senioreille, ainoastaan HaGK:a vastaan pelaa toimikunnan puheenjohtajan valitsema 7+3 hengen joukkue.

Otamme osaa SGS:n Kesäpäiville heinä/elokuussa, paikkakunta on vielä avoinna.

Senioreiden Alue Tour kuuluu myös kilpailuohjelmaamme.

Järjestämme seuramme senioreille touko-syyskuun aikana viisi osakilpailua käsittävän kuukausikilpailusarjan. Kilpailun pelimuotona on pistebogey, yleinen sarja. Kauden päätöskisana järjestämme perinteisesti Ruskagolfin syyskuussa.

Pidämme yhteyttä naapuriseuroihin ja Suomen Golfsenioreihin.

 

 

Junioritoimikunta

 

Junioritoimikunnan tavoitteena on tuoda lajia esille perheille, lapsille ja nuorille suunnatuissa tilaisuuksissa uusien jäsenten houkuttelemiseksi lajin pariin. Mikkeliläisen juniorigolfarin polku on hahmotettu Mikkelin Nuorisogolfin toimintasuunnitelmassa. Kaikessa toiminnassa korostuu, että golf on mukavaa, tasa-arvoista ja kannustavaa toimintaa hyvässä kaverihengessä. Tavoitteet asetetaan junioreiden ehdoilla ja kukin pyrkii kohti omia ratkaisujaan. Niille, jotka haluavat kehittyä ja koetella rajojaan, hankitaan laadukasta valmennusta Savon Golftiimi Oy:ltä.

Seuran junioritoimintaa jatketaan yhteistyössä Mikkelin Golfin kanssa. Yhteistoimintamalli takaa isommat harjoitus- ja kaveripiirit, jaetut ohjaajaresurssit ja yhtenevät toimintatavat etuineen

Seura tukee Future Tourilla, Junior Challengetourilla ja Finnish Juniortourilla kilpailevia nuoria seuran matkustussäännön ja Mikkelin Nuorisogolfille vahvistettujen periaatteiden mukaisesti riippumatta siitä, osallistuuko nuori seurojen järjestämään ohjattuun toimintaan tai ei.

 

Harrastajaryhmissä järjestetään kaveripäiviä uusien harrastajien houkuttelemiseksi lajin pariin. Uusien harrastajien ohjaamisessa on ensisijaisena tavoitteena luoda nopeasti valmiudet suorittaa Green Card –koe pelioikeuden saavuttamiseksi.

Junnujen leikkimieliset olympialaiset järjestetään yhteistyössä klubitoimikunnan kanssa. Junioritoimintaa tuodaan esille myös osallistumalla valtakunnalliseen 24h junioritoiminnalle –tapahtumaan. Tapahtumasta kertyvät varat kohdistetaan nuorten kilpailutoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

 

 

Kenttä- ja tasoitustoimikunta

Toimikunta huolehtii, että kentän merkinnät ovat ajan tasalla uudet säännöt huomioiden ja päivittää tarvittaessa paikallissääntöjä. Toimikunta tarkistaa kenttää säännöllisin ajoin ja tarkistaa mm. paalutukset sekä merkitsee/ maalaa repair-alueet. Toimikunta tekee kauden aikana yhdessä kenttäyhtiön ja -henkilökunnan kanssa tarvittavia toimia kentän pelattavuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Toimikunta pitää yllä jäsenten tasoituksia. Tarvittaessa toimikunta voi harkintansa perusteella tarkistaa ja muuttaa pelaajan tasoitusta, mikäli siihen on perusteltu ja pätevä syy. Toimikunta kannustaa pelaajia pitämään tasoituksensa ajan tasalla ja aktiivisena joko jättämällä kirjattavaksi tai kirjaamalla itse Nexgolfiin pelikierrostensa tulokset. Toimikunta järjestää sääntökoulutuksia yhdessä kilpailutoimikunnan kanssa.

 

Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimikunta tekee yhdessä muiden toimikuntien kanssa kesän 2019 tapahtumista kertovan painetun jäsentiedotteen, jota jaetaan Annilassa ja eri tapahtumissa. Tiedote on myös nettisivuilla digiversiona.

Uutiskirjeitä lähetetään Postiviidakon välityksellä säännöllisesti tarpeen mukaan. Jäsenille tiedotetaan toiminnasta lisäksi myös facebookin sekä nettisivujen välityksellä.

Alueen tiedotusvälineille lähetetään lehdistötiedotteita tarpeen mukaan.

 

Kuntogolf

Kaudella 2019 jatketaan kuntogolftoimintaa Kyyhkylän fysiatrianosastolla (ohjattu kuntosali/liikuntasali ja allasvoimistelu). Ryhmät toimivat keväällä (10 kertaa) ja syksyllä (10 kertaa) n. 15 henkilön ryhmissä.

 

 

Golf-Porrassalmi ry

Hallitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpailut ja tapahtumat

Seuraava tapahtuma:

19.08.2019 Senioreiden seuraottelu IG-GP ImatrallaSenioriseuraottelu: Imatran Golf - Golf-Porrassalmi maanantaina 19. elokuuta klo 10:00 (yhteislähtö) HUOM! Kilpailuun otetaan 20 Golf-Porrassalmen pelaajaa. Ilmoittautumiset pe 16. elokuuta klo 10:00 mennessä

Kilpailujen lähtöajat ja tulokset