Mietteitä pelistä ja sen sujuvuudesta

22.07.2015

Mietteitä pelistä ja sen sujuvuudesta

 

Jouhevasti etenevä peli edesauttaa ratkaisevasti nautinnollisen golf-elämyksen syntymistä olkoon kysymys kilpailusta tai harjoituskierroksista. Hidas pelaaminen saattaa viedä kaikilta peli-ilon.

 

Heinäkuun vilkkaaseen kilpailutoimintaan liittyen kilpailutoiminnasta vastaavat ovat joutuneet tutkimaan ns. hitaan pelaamisen ongelmaa. Lisäksi on tullut tietoon pelihuumoria latistavia ”hoputtamiskehotuksia” ja äärimmäisen tökeröä edellä menevän ryhmän kannoille lyömistä. Täydellä kentällä nämä kaikki ovat turhia ilmiöitä.

 

Kilpailuissa vastuu siitä, että tapahtuma etenee aikataulussa, on järjestäjällä. Kilpailun johtaja tai tuomari tarkkailevat ryhmien etenemistä ja puuttuvat tarvittaessa hitaaseen pelaamiseen. Pelinopeutta verrataan laadittuihin ihanneaikatauluihin, jotka mahdollistavat jokaiselle riittävästi aikaa valmistautua omaan lyöntiin, ollaan sitten tiiauspaikalla, väylällä tai viheriöllä. On kuitenkin selvää, että kaikkinaiset häiriöt, kuten pallojen etsiminen, vapautuminen pelaamattomasta paikasta ja siitä aiheutuva tuumailu ym. ”syövät” ryhmän kokonaispeliaikaa, joka täytyy siis kompensoida muutoin ripeällä ja rationaalisella etenemisellä.

 

Ryhmän ei ole tarpeen itse kellottaa sekuntitarkkuudella omaa etenemistään, mutta on syytä tarkistaa tilanne esimerkiksi taukokioskilla. Lisäksi ryhmän tulee havainnoida tilannetta sekä edessä että takana. Ryhmän on pysyttävä edellisen ryhmän vauhdissa, ellei nyt sitten eteen ole sattunut joku niistä ”juoksijaryhmistä”, joita aina silloin tällöin kentälle ilmaantuu. Jos peliryhmä jää jälkeen yhden reiän verran, siirtyy etuoikeus pelaamiseen takana tulevalle ryhmälle. Hitaamman ryhmän on tällöin annettava takana tuleville ohituslupa, olipa takana tulevassa ryhmässä yksi tai useampi pelaaja. Kilpailussa tämä on äärimmäinen keino, harjoituskierroksilla ohitusluvan antamisen tulisi sen sijaan olla rutiinia. Vajaan kierroksen pelaavilla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia erityiskohtelua täyttä kierrosta pelaavilta.

 

Pistebogey on pelimuoto, joka antaa epätasaisemminkin pelaaville golfareille mahdollisuuden pelata ns. bufferituloksia tai paremminkin ja antaa siten mahdollisuuden menestyä kilpailuissa. Samalla on muistettava, että pistebogeyn tarkoituksena on nopeuttaa pelaamista. Kun pisteitä ei enää ole tulossa, on pallo syytä poistaa pelistä ja siten nopeuttaa ryhmän toimintaa. Samalla pelaaja antaa muulle ryhmälle ”tilaa” pelata ja voi itse keskittyä seuraavaan väylään. Miksi turhan päiten lisätä omaa piinaansa, kun voi lähteä positiivisin ajatuksin uudelle väylälle ja kohti positiivisia tuloksia.

 

Pelinopeus koostuu eri tekijöistä, mutta ennen kaikkea on jokaisen pelaajan omalta osaltaan tosissaan yritettävä pelata ripeästi. Jos tuomari puuttuu pelinopeuteen, on jokaisen noudatettava annettuja määräyksiä. Jokaisen on oltava valmiina pelaamaan, kun on vuoro lyödä. Mailan voi valita ajoissa ja pallolle voi siirtyä heti kun se on turvallista, ja ei häiritse lyöntivuorossa olevaa pelaajaa. Etäisyyden lipulle voi tarkistaa tai mitata samalla, kun menee pallolleen.
Ryhmän pallojen hajautuessa eri puolille pelialuetta ei ole tarpeen, että kaikki ryntäävät etsimään mahdollisesti kadonnutta palloa, vaan on järkevää, että selvät tapaukset pelataan ensin ja ongelman selvittelyyn ryhdytään vasta sen jälkeen. Samanaikaisesti pallonsa väylältä sivuun lyönyt henkilö toki etsii karkulaista kaiken aikaa, turvallisuuden asettamat vaatimukset huomioon ottaen. Ja tiiltähän oli tietysti jo lyöty varapallo, jolla peli jatkuu, jos pelipalo ei löydy sen etsimiseen varatun ajan kuluessa.

 

Kadoksissa olevan pallon etsiminen on yksi mahdollisuus päästää takana tulevat pelaajat ohi. Tästä on annettava selvät merkit ja samalla on poistuttava väylän sivuun. Ohitustilanteen jälkeen peliä voi jatkaa, kun ohittava ryhmä on turvallisen etäisyyden päässä.

 

Metsään jouduttaessa tai viheriön ympäristössä mukaan tulee ottaa valmiiksi riittävä määrä mailoja, jos nyt ei kuljeta kantobägiä mukanaan. Viheriön läheisyydessä pelaajan tulee jättää varusteensa valmiiksi paikkaan, josta pääsee jatkamaan sujuvasti seuraavalle väylälle. Next-tee –merkki on aika usein juuri sopiva paikka!

 

Viheriöllä voi valmistautua omaan puttausvuoroonsa tutkimalla puttilinjat samalla kun toiset puttaavat. Liikehdintä ja muu toiminta viheriöllä ei saa kuitenkaan häiritä vuorossa olevaa puttaajaa. Toisen puttilinjalla ei ole esimerkiksi soveliasta seistä, kun hän puttaa. ”Valmiin pelaamisen” hengessä voivat lähempänä reikää olevat putata pallonsa pois samalla, kun kauimpana oleva vielä kiertää viheriötä varusteidensa kanssa. Tästä on tietysti kohteliasta sopia kyseisen henkilön kanssa.

 

Kun kaikki ovat putanneet, on ryhmän poistuttava viheriöltä ripeästi ja merkinnät tuloskorttiin tehdään matkalla seuraavalle avauspaikalle.
Golf on mitä suurimmassa määrin yksilölaji, ja pelinsä kanssa, sujuu se tai ei, jokainen on yksin. Jos ryhmässä yhden pelaajan peli ei suju, tulee muun ryhmän aistia herkällä mielellä, mikä olisi siinä tilanteessa paras tapa tukea pelaajaa. Joskus se voi olla kohtelias vaikeneminen golfista ja sen ihmeellisyyksistä.

 

Jokainen voi myös edesauttaa sitä, että kierros käynnistyy hyvin saapumalla hyvissä ajoin kilpailuun tai harjoituskierrokselle ja käyttämällä itselleen sopivan ajan rangella sekä lähiharjoittelupaikoilla.

 

Avoin ja positiivinen asenne uusia kanssapelaajia ja golftuttavuuksia kohtaan antaa itselle hyvän fiiliksen ja muistuttaa samalla siitä, mistä tässä sosiaalisessa ja hienossa lajissa on kyse.

 

Jukka Röyti, kapteeni ja kilpailutoimikunnan johtaja

Tapahtumat