Kilpailumääräykset

 

Golf-Porrassalmi ry:n kilpailumääräykset

Päivitetty 15.4.2020

 

Sääntö 1.3 – Pelaaminen sääntöjen mukaisesti: ”Pelaajat ovat velvollisia noudattamaan kaikkia toimikunnan asettamia kilpailumääräyksiä ja kilpailuun tai kentälle laatimia paikallissääntöjä”.

Oheiset kilpailumääräykset ovat voimassa kaikissa Golf-Porrassalmi ry:n ja kenttäyhtiön Annilan kentällä järjestämissä kilpailuissa, ellei kilpailukutsussa tai ennen kilpailua jaettavissa kilpailu­kohtaisissa ohjeissa ole muuta mainittu. Kilpailumääräyksiä päivitetään havaintojen ja palautteen perusteella, jotta ne olisivat mahdollisimman täsmällisiä ja yksiselitteisiä, ja siten palvelisivat parhaiten sekä kilpailijoita että kilpailun järjestäjiä.

Kilpailuun osallistuvan edellytetään tuntevan golfin säännöt ja Annilassa voimassa olevat paikallis­säännöt koskien sekä golfkäytöstä että pelisääntöjä.

Kilpailua varten nimetty tuomari tai viimekädessä toimikunta ratkaisee kilpailun aikana syntyneet sääntöjen tai kilpailumääräyksien tulkintaa vaativat tilanteet.

 1. Osallistumisoikeus

Ellei kilpailukutsussa muuta mainita, seuran järjestämät kilpailut ovat avoimia kaikille seuran jäsenille.

Ammattilaiset voivat osallistua seuran tai yhtiön järjestämiin golfyhteisön sisäisiin kilpailuihin sekä kutsukilpailuihin. Tasoituksellisessa kilpailussa ammattilaisten tasoitus on scratch tai pelaamalla hankittu plusmerkkinen tasoitus.

 1. Tuomarin sääntötulkinnat

Tuomari on toimikunnan nimeämä toimitsija. Pelaajan tulee noudattaa tuomarin tekemää sääntö­tulkintaa tai miten sääntöjä tulkitaan. Pelaajalla ei ole oikeutta valittaa tuomarin tekemästä sääntö­tulkinnasta toimikunnalle. Tuomari voi pyytää toimikunnan apua tai siirtää ratkaisun toimikunnalle. (sääntö 20.2a)

 1. Toimikunnan sääntötulkinnat

Jos tuomaria ei ole antamassa sääntötulkintaa tai tuomari on siirtänyt ratkaisuvallan toimikunnalle, on sen päätös lopullinen. (sääntö 20.2b)

Toimikunnan tulisi ratkaista oikeudenmukaisesti, ottamalla kaikki olosuhteet huomioon, kaikki ne sääntötulkinnat, joihin ei löydy ratkaisua sääntökirjasta. (sääntö 20.3)

 1. Kilpailujen ohjeet ja ilmoittautuminen

Mikäli kilpailukutsussa ei toisin mainita, päättyy kilpailuun ilmoittautuminen 2 vrk ennen kilpailu­päivää klo 18.00 mennessä.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus ottaa vastaan jälki-ilmoittautuneita ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälki-ilmoittautumisesta voidaan periä erillinen lisämaksu. Myös yli-ilmoittautumisissa valinta­perus­teena on ilmoittautumisjärjestys, ellei toisin mainita.

 1. Kilpailujen peruuttaminen

Mikäli jossain kilpailussa on osanottajia 10 tai vähemmän, voi toimikunta peruuttaa kilpailun. Mikäli jossain sarjassa on osanottajia 5 tai vähemmän, voi toimikunta yhdistää tai peruuttaa sarjoja.

 1. Poisjääminen kilpailusta

Ilmoittautuminen on peruutettava kilpailua edeltävänä päivänä klo 16.00 mennessä. Mikäli osallistu­mista ei ole peruutettu ajoissa, on kilpailumaksu maksettava. Jos peruutukselle on hyväksyttävä syy (esim. äkillinen sairastuminen tai muu pakottava syy), peruutus ei aiheuta sanktioita.

Mikäli kilpailija jää pois kilpailusta ilmoittamatta, tuomitaan hänelle kilpailukielto seuraavaan kilpai­luun, johon hänellä on osallistumisoikeus.

 1. Lähdöstä myöhästyminen

Mikäli pelaaja on valmiina pelaamaan enintään 5 minuuttia myöhässä lähtöajastaan, on rangaistus myöhästymisestä: Yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä ja reikäpelissä reiän menetys).

Mikäli pelaaja myöhästyy enemmän kuin 5 minuuttia, hänet suljetaan kilpailusta. (Sääntö 5.3)

 1. Kilpailun keskeyttäminen

Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun ilman pätevää syytä, tuomitaan hänelle kilpailukielto seuraavaan kilpailuun, johon hänellä on osallistumisoikeus.

 1. Ratkaisut tasatuloksissa

Kilpailutoimikunta on määrittänyt, miten voittaja ratkaistaan, ellei tasapeli ole hyväksyttävä tulos. Ellei kilpailuohjeessa nimenomaisesti muuta määrätä, ratkaistaan sijoitukset tasatuloksen pelan­nei­den välillä seuraavasti:

9.1 Tasoitukselliset (hcp, pb) kilpailut

Tasatuloksissa on parempi se, jolla on pienempi tarkka tasoitus. Tämän jälkeen ratkaisee arpa.

9.2 Tasoituksettomat (SCR) kilpailut

Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset matemaattisen menetelmän perus­teella: 18 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 36 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 54 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 36, 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa.

9.3 GP:n mestaruuskilpailut, tasoitukseton lyöntipelikilpailu

Mestaruus ratkaistaan välittömästi suoritettavalla sudden death -uusinnalla. Muut sijoitukset ratkaistaan edellisen kohdan 9.2 mukaisesti.

  9.4 Reikäpelikilpailut (GP:n mestaruus, Annilan mestaruus)

Reikäpelimestaruuskilpailuissa ottelujen voittajat ratkaistaan välittömästi pelattavilla jatkorei’illä aloittaen väylästä nro 1.

 1. Osanottajien määrä kilpailussa

Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajoittaa kilpailijoiden määrää. Ensisijaisena karsivana perusteena on ilmoittautumisjärjestys.

 1. Peliryhmien koko ja aikaväli

Seuran mestaruuskilpailuissa on pyrittävä 3 pelaajan lähtöryhmiin. Ruuhkien välttämiseksi ja hitaan pelin torjumiseksi lähtöjen tulee olla 10 minuutin välein.

 1. Harjoittelu

Kilpailupäivänä harjoittelu ennen kilpailua kilpaviheriöillä ja -väylillä sekä esteissä on kielletty. Tämä ei estä pelaamasta kahta erillistä kilpailua samana päivänä pelimuodosta riippumatta.

 1. Pelaajan tasoitus

Ellei erikseen ole muuta mainittu, on korkein hyväksytty tarkka tasoitus 36.0, jonka mukaan laske­taan SLOPE-tasoitus.

 1. Seuran mestaruuskilpailuissa noudatettavia periaatteita

– Lyöntipelimestaruuskilpailuissa viimeisellä kierroksella käytetään käännettyä paremmuus­järjestystä kaikissa sarjoissa. Muilla kierroksilla lähtöjärjestys arvotaan sarjoittain.

– Lippujen paikat kullekin päivälle määrittää kilpailutoimikunta yhteistoiminnassa kenttä- ja tasoitus­toi­mikunnan kanssa ottaen huomioon SGL:n ohjeistukset kentän laittamisesta kilpailu- ja peli­kuntoon.

– Reikäpelimestaruudet ratkaistaan 18 reiän finaalikierroksilla. Välierän hävinneet pelaavat 18 reiän pronssiottelun.

 1. Merkitsijän vastuu

Kaikissa kilpailuissa (mukaan lukien viikko- ja kuukausikilpailut) pelaajan merkitsijä on vastuussa tulosten oikeasta kirjaamisesta. Merkitsijällä on oltava riittävä kokemus golfin säännöistä ja pelaamisesta.

 1. Etäisyysmittarin käyttäminen

Etäisyysmittarin käyttö on sallittu. Korkeuseroja ja viheriöiden kaltevuutta mittaavien laitteiden käyttö on kielletty.

Etäisyysmittarin käyttö ei saa hidastaa ryhmän pelaamista.

 1. Puhelin

Puhelimen tulee olla kilpailussa suljettu tai siitä tulee poistaa hälytysääni ja värinähälytys. Puhe­li­men mahdollinen käyttö ei saa viivyttää peliä eikä häiritä kanssakilpailijoita.

 1. Golfauton käyttäminen

Kilpailussa pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei toimikunta anna lupaa käyttää golfautoa tai jotain muuta toimikunnan hyväksymää kuljetusta. Lupa voidaan myöntää lääkärintodistuksen tai kilpailu­toimikunnan muun harkinnan perusteella. Golfautossa ei saa kuljettaa toista kilpailijaa tai hänen varusteitaan, jollei tällä ole siihen lupaa.

 1. Caddie

Caddien käyttö kilpailussa on sallittu. Pelaajalla saa olla kerrallaan vain yksi caddie. Sama caddie voi toimia caddiena useammalle pelaajalle. Samassa lähtöryhmässä kilpailevat muut kuin joukkuetoverit eivät kuitenkaan voi toimia toistensa caddieina. (Sääntö 10.3)

 1. Ukonilma ja salamointi

Jos toimikunta keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat eivät saa jatkaa peliä ilman toimikunnan lupaa. Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen.

Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys
Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys, reikä voidaan pelata loppuun
Kaksi perättäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu

Mahdollisen vaarallisen tilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet ovat suljettu ja pelaaja EI SAA harjoitella kyseisillä alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.

 1. Kohtuuton pelin viivyttäminen

Pelaaja ei saa kohtuuttomasti viivyttää peliä reikää pelatessaan tai reikien välillä. (Sääntö 5.6a)

Rangaistus säännön rikkomisesta:
– Ensimmäisestä rikkeestä: Yhden lyönnin rangaistus
– Toisesta rikkeestä: Yleinen rangaistus
– Kolmannesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen

Pelikierroksen kesto tulisi olla 4 pelaajan ryhmässä korkeintaan 4 h 15 min ja 3 hengen ryhmässä korkeintaan 4 h.

 

Golf-Porrassalmi ry

Kilpailutoimikunta

 

.

Kilpailut ja tapahtumat

Seuraava tapahtuma:

24.04.2024 Talkoot ke 24.4.2024 klo 17 (Tapahtuma)Pidämme muutamat kenttätalkoot kentän avaamisen jouduttamiseksi. Tule mukaan tapaamaan tuttuja ja päivittämään kuulumiset. Talkoissa saamme yhdessä paljon aikaan! Juomatarjoilu. Huom! Talkoisiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Muista myös Talkookisa 25.5.2024 mukana olleille!

Kilpailujen lähtöajat ja tulokset