Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 19.4.2018

03.04.2018

Kokouskutsu Golf-Porrassalmi ry:n jäsenille

Yhdistyksen kevätkokous pidetään Annilan Kartanossa torstaina 19.4.2018 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä yhdistyksen hallituksen esittämä sääntömuutos (ks. alla).

Tarjoilun vuoksi pyydämme teitä ilmoittautumaan kokoukseen 15.4.2018 mennessä sähköpostilla:
golf-porrassalmi@annilangolfkeskus.net

Yhdistyksen kokouksessa kullakin 15 vuotta täyttäneellä läsnä olevalla
varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni. Jäsenmaksun laiminlyöneellä
jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Golf-Porrassalmi ry
hallitus

 

SÄÄNTÖMUUTOSESITYS:
Hallitus esittää sääntöjen 5 §:n ja 9 §:n muuttamista hallituksen jäsenten lukumäärän osalta.

Entinen teksti:
5 §
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen
syyskokous valitsee puheenjohtajan ja 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kunakin vuonna puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita hallitukseen uudelleen. Hallitus voi päättää hallituksen ulkopuolisten henkilöiden osallistumisesta hallituksen kokouksiin, mutta näillä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

Hallituksen esitys uudeksi tekstiksi:
5 §
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen
syyskokous valitsee puheenjohtajan ja kuudesta kahdeksaan (6-8) muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja
puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita hallitukseen uudelleen. Hallitus voi päättää hallituksen ulkopuolisten henkilöiden osallistumisesta hallituksen kokouksiin, mutta näillä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

Entinen teksti:
9 §
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Tämän lisäksi
Kevätkokouksessa
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, kannatus- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle
9. a. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. b. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
seuraavalle kalenterivuodelle

Hallituksen esitys uudeksi tekstiksi:
9 §
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Tämän lisäksi
Kevätkokouksessa
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, kannatus- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle
9. a. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. b. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
9. c. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
seuraavalle kalenterivuodelle

Kilpailut ja tapahtumat

Seuraava tapahtuma:

24.04.2024 Talkoot ke 24.4.2024 klo 17 (Tapahtuma)Pidämme muutamat kenttätalkoot kentän avaamisen jouduttamiseksi. Tule mukaan tapaamaan tuttuja ja päivittämään kuulumiset. Talkoissa saamme yhdessä paljon aikaan! Juomatarjoilu. Huom! Talkoisiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Muista myös Talkookisa 25.5.2024 mukana olleille!

Kilpailujen lähtöajat ja tulokset