Matkustusohje

MATKUSTUSOHJE

 

Golf-Porrassalmi ry:ssä korvataan seuran edustamiseen liittyviä matkakustannuksia seuran amatöörijäsenille seuraavien periaatteiden mukaisesti.

 

 1. Korvausperusteen hyväksyminen

Korvaukseen oikeutetulle maksetaan seuran edustamisesta aiheutuneita matka- ja muita kuluja toimikunnille hyväksyttyjen budjettien sallimissa rajoissa toimikunnan puheenjohtajan hyväksynnällä. Hallituksen jäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille matkasuunnitelman hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Edustuspelaajiksi nimitetään tässä asiakirjassa Golf-Porrassalmi ry:n jäseniä, jotka ovat saavuttaneet osallistumisoikeuden Suomen Golfliiton jäljempänä tarkennettaville kiertueille ja henkilökohtaisiin SM-lyöntipeli- ja reikäpelikilpailuihin

Muuta korvauksiin oikeuttavaa seuran edustamista ovat mm osallistuminen Golfliiton ja sen alueorganisaatioiden, seurojen yhteistyöelimien ja työryhmien tilaisuuksiin. Nämä kustannukset korvataan seuran hallituksen päätöksen mukaisesti.

 

 1. Edustuspelaajien velvollisuuksia

Pelaajien, joille Golf-Porrassalmi ry korvaa matka- ja osallistumiskuluja eri kiertueilla, kuuluu edustaa seuraa asiallisesti, golfia sekä sen etikettiä kunnioittaen. Sikäli kuin aikataulu mahdollistaa, pelaajien tulee:

 • olla käytettävissä seuran velvoittamiin edustustehtäviin;
 • osallistua seuran mestaruuskilpailuihin ja olla tällöin esimerkkinä muille kilpailijoille.

Edustuspelaajien toimintaa valvoo kilpailutoimikunta yhteistyössä kurinpitotoimikunnan kanssa.

 

 1. Laskutus

Matka- ja majoituskustannuksista sekä kilpailumaksuista tulee laatia matkalasku, jossa selvitetään:

 • matkustaja;
 • henkilötunnus;
 • matkan tarkoitus;
 • matkareitti:
 • muut matkaan osallistuneet henkilöt;
 • toteutuneet kulut, kassatositteet liitteenä (huom, ei maksupäätetositteita).

Matkalaskupohjan voi pyytää kilpailutoimikunnalta tai seuran toimistosta.

 

 1. Edustuspelaajille korvattavat kilpailut

4.1 Miehet, naiset ja seniorit

Henkilökohtaiset SM-lyöntipeli- ja reikäpelikilpailut, Finnish Tour, valtakunnalliset (lukuunottamatta aluetour) Senior Tour kilpailut, Mid Tour, E-tour: kilpailumaksu ja matkakuluja sijoituksesta riippumatta.

 

4.2 Juniorit

Henkilökohtaiset SM-lyöntipeli- ja reikäpelikilpailut, Finnish Junior Tour, Junior Challenge Tour, Future Tour: kilpailumaksu ja matkakuluja sijoituksesta riippumatta.

Seuraa edustavien junioreiden on noudatettava Mikkelin Nuorisogolfin laatimia yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ollakseen oikeutettu matkakorvauksiin. Näihin kuuluvat golfetiketin mukainen käyttäytyminen, päihteettömyys, osallistuminen seuran tapahtumiin ja kilpailuiden järjestämiseen sekä toimiminen nuorempien ryhmien ohjaajana tai ohjaajien apuna.

 

 1. Korvattavat kustannukset

Edustuspelaajien kilpailukustannukset ja osallistuminen seuraotteluihin korvataan asianomaiselle toimikunnalle vahvistetun budjetin mukaisesti. Toimikunnat laativat itsenäisesti säännöt seuran tuen jakamiselle, mikäli tukitarve on suurempi kuin mitä toimikunnan budjetti sallii.

44

5.1 Matkat

Yleistä kulkuneuvoa käytettäessä matkat korvataan toteuman mukaan. Omaa autoa käytettäessä korvataan 50 % verohallinnon hyväksymästä kulloinkin voimassaolevasta kilometrikorvauksesta. Lisämatkustajasta korvaus on 3 senttiä/km/henkilö.

Henkilöauton käytössä edellytetään mahdollisuuksien mukaan täysiä kuormia. Mikäli seura järjestää yhteiskuljetuksen, ei matkakorvauksia suoriteta.

Matkakuluja ei korvata Mikkelin kaupungin alueella käytävistä kilpailuista/edustamisesta.

Aikuisikäisten edustuspelaajien matkoja korvataan matkaosuudesta, joka ylittää 100 km/suunta.

 

5.2 Majoitus

Majoitusta korvataan kilpailun ajalta mukaan laskettuna kilpailua edeltävä yö, mikäli se on aikataulujen perusteella perusteltua.

Majoituskuluja korvataan huonetta kohden enintään 50 euroa vuorokaudelta. Toimikunta voi lisäksi asettaa majoituskorvaukselle muita rajoituksia.

 

5.3 Kilpailumaksu

Aikuisikäisten edustuspelaajien kuluina korvataan esitettyjen kuittien perusteella kilpailumaksu ja harjoitusgreenfee.

Juniori-ikäisten kilpailijoiden kulujen korvaamisessa noudatetaan Golfliiton antamia suosituksia. Mikäli juniori tarvitsee ikänsä vuoksi huoltajaa kuljettamaan kilpailupaikalle, korvataan myös huoltajan harjoitusgreenfee.

 

5.4 Muut kilpailukulut

Kilpailuun liittyvinä kustannuksina korvataan kilpailijalle yksi rangepoletti per päivä ja kilpailupäivän ruokailu.

 

5.5 Kilpailuun ilmoittautuminen

Kilpailijan tulee huolehtia itse omasta ilmoittautumisestaan, ellei muuta ole sovittu.

Kilpailijan on lähetettävä ennen kilpailumatkaa asianomaisen toimikunnan puheenjohtajalle sähköpostilla tieto, mihin kilpailuun on osallistumassa ja mitkä ovat siitä arvioidut kulut.

 

5.6 Muita määräyksiä

Mikäli tuettu pelaaja keskeyttää kilpailun ilman pätevää syytä, hänelle ei makseta korvauksia.

Karsintakilpailut eri kiertueille korvataan, mikäli pelaaja saa karsinnasta pelioikeuden kiertueelle.

 

 1. Seuran hallituksen erikseen päättämät muut korvattavat matkat (SM-joukkuekilpailut, maajoukkue-edustukset yms.)

Korvaukset maksetaan hallituksen päätöksen mukaisesti. Matkoista tulee tehdä kirjallinen hakemus hallitukselle.

 

 1. Matkaselvityksen hyväksyminen ja maksaminen

 

Kilpailuista aiheutuvat matkalaskut hyväksyy maksettavaksi asianomaisen toimikunnan puheenjohtaja ja muiden edustuskulujen osalta seuran puheenjohtaja. Puheenjohtajalle korvattavaksi tulevat laskut hyväksyy maksettavaksi seuran varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.

Seuran edustamisesta aiheutuva matkalasku on jätettävä hyväksymistä varten seuran toimistoon kahden viikon kuluessa kustannuksia aiheuttaneesta tapahtumista sillä uhalla, että määräajasta myöhästyviä laskuja ei käsitellä, ellei viivästymiseen ole erityistä syytä.

Matkaennakkoa ei makseta, vaan kulut on maksettava ensin itse, minkä jälkeen ne laskutetaan seuralta tämän ohjeen mukaisesti. Poikkeustapauksessa Golf-Porrassalmi ry voi antaa muulle seuralle luvan laskuttaa kilpailumaksut ja majoituksen. Poikkeusluvan myöntää asianomaisen toimikunnan puheenjohtaja.

 

 

Kilpailut ja tapahtumat

Seuraava tapahtuma:

Kilpailujen lähtöajat ja tulokset