Golfin etiketti

Golfin etiketti

(Lähde: www.golf.fi/golfin-etiketti 20.4.2016)

Etiketin noudattaminen golfissa on huomaavaisuutta toisia kohtaan, hyvää käytöstä, golfpelin hengen sisäistämistä ja turvallisuuden tinkimätöntä noudattamista.

Golfpelin etiketillä tarkoitetaan harrastajien yhteisesti jakamia tapoja ja käyttäytymissääntöjä, jotka muuttuvat ja mukautuvat lajin ja yhteiskunnan kehityksen mukana, mutta ovat perimmiltään samat kaikkialla koko golfaavassa yhteisössä.

Hyvä pelietiketti luo viihtyisän peliympäristön ja tuottaa nautintoa ja peli-iloa kaikille. Se tekee pelaamisesta turvallista ja rytmiltään sujuvaa. Olennaisena osana hyvään pelietikettiin kuuluu myös kentän kunnosta huolehtiminen.

Pelaajilta edellytetään huomaavaista ja urheiluhengen mukaista käytöstä toisia pelaajia kohtaan sekä kilpailuissa että niin sanotuilla harjoituskierroksilla. Pelaajien odotetaan tuntevan säännöt ja kilpailumääräykset. Kilpailussa pelaaminen perustuu tinkimättömään sääntöjen noudattamiseen.

Etiketin mukainen käytös alkaa jo ennen pelikierrosta ja siitä pidetään kiinni sekä pelattaessa että pelin jälkeen.

Turvallisuus

Täysivauhtisessa lyönnissä sekä mailan heilahdus että kovalla vauhdilla lentävä pallo voivat pahimmillaan aiheuttaa kuolettavia vammoja. Siksi turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Sekä lyöntivuorossa olevan pelaajan että kanssapelaajien on kunkin omalta osaltaan varmistuttava siitä, että kukaan ei sijoitu mailan heilahduslinjalle tai pallon lentoradalle, ottaen huomioon, että pallo voi epäonnistuneen lyönnin jälkeen ottaa poikkeavan lentoradan.

Annilassa, kuten monella muullakin kentällä, on kohtia joissa väylät sivuavat toisiaan ja edelliseltä väylältä uudelle aloituspaikalle siirtyvät voivat joutua vaaraan. Näissä tapauksissa sekä lyöntivuorossa olevan pelaajan, että siirtyjien täytyy tarkkailla tilannetta ja tarvittaessa antaa lyöntivuoro tai vastaavasti lupa siirtyä sekä siihen liittyen selkeä merkki. Pääsäännön mukaan enemmän väyliä pelanneella ryhmällä on ”etuajo-oikeus”, mutta tilanteessa pitää harkita myös sitä, kumpi toimenpide hidastaa tai nopeuttaa pelaamista enemmän.

Jos pallo kaikista varotoimista huolimatta karkaa ennalta arvaamattomaan suuntaan ja uhkaa lentää muiden kentällä tai sen läheisyydessä liikkuvien lähelle, lyöjän velvollisuutena on välittömästi kajauttaa ilmoille kantava ”FORE!”-huuto.

Pelaajien on kannettava vastuunsa myös kentänhoitajien turvallisuudesta. Kentänhoitajalla on kentällä aina etuoikeus. Voit jatkaa peliä vasta, kun hän on antanut siihen luvan. Pelaajan, joka on lyömässä, tulee ottaa huomioon myös kentän reuna-alueilla liikkuvat ulkopuoliset, ottaen erityisesti huomioon että suurella todennäköisyydellä tuo ulkopuolinen henkilö ei tunnista peliin liittyviä vaaroja.

Pelinopeus, hitaan pelin torjuminen

Hidas pelaaminen vie kaikilta peli-ilon. Pelaajien on siis tosissaan yritettävä pelata ripeästi. Jotta golfkierros etenisi kitkattomasti ja joutuisasti, pelaajan tulee aina olla valmis lyömään mahdollisimman nopeasti omalla vuorollaan. Joutuisa eteneminen tarkoittaa myös reipasvauhtista kävelemistä.

Ryhmän on pysyttävä edellisen ryhmän vauhdissa. Jos peliryhmä jää jälkeen yhden reiän verran, siirtyy etuoikeus pelaamiseen takana tulevalle ryhmälle. Hitaamman ryhmän on tällöin annettava takana tuleville ohituslupa, olipa takana tulevassa ryhmässä yksi tai neljä pelaajaa.

Ohittaminen käy mainiosta esimerkiksi niin, että viheriöllä pallonsa merkinneet pelaajat antavat viheriön tuntumasta takaa tuleville ohitusmerkin ja antavat näiden lyödä. Sen jälkeen oma ryhmä pelaa reiän loppuun ja jää seuraavalle avauspaikalle odottamaan kunnes ohittanut ryhmä on edennyt lyönnin kantamattomiin.

Muista myös:

 • Mene omalle pallollesi välittömästi, kun voit tehdä sen turvallisesti ja ole valmiina lyömään, kun vuorosi tulee. Valitse maila ajoissa ja laita hansikas käteen odotellessasi lyöntivuoroasi. Vältä liikoja harjoitusheilahduksia (harjoittelu kuuluu tehdä harjoitusalueilla).
 • Etäisyyden lipulle voit tarkistaa tai mitata samalla, kun menet pallollesi.
 • Tutustu puttilinjaasi, kun toiset puttaavat. Vältä kuitenkin häiritsemästä muita.
 • Pelaa varapallo, jos pallosi on vaarassa kadota muualle kuin vesiesteeseen tai kentän rajojen ulkopuolelle.
 • Kun aloitatte kadoksissa olevan pallon etsimisen, päästäkää takana tulevat välittömästi ohi.
 • Voitte jatkaa peliä, kun ohittava ryhmä on turvallisen etäisyyden päässä.
 • Pallon etsimiseen saa käyttää korkeintaan viisi minuuttia.
 • Noudata valvojan tai tuomarin antamia määräyksiä pelinopeudesta. Tunne pelimuodot, nosta pallo pistebogey -pelissä, kun pisteitä ei enää ole tulossa.

Kentän kunnosta huolehtiminen

Lyöntijälkien korjaaminen on itsestäänselvyys golfarille. Avauspaikalla irtilyötyä nurmen palaa ei turvallisuussyistä aseteta takaisin lyöntijälkeen, vaan siihen ripotellaan avauspaikalla olevaa hiekan ja nurmisiemenen sekoitusta.

Väylällä irtilyödyn ja selvärajaisen turpeen voi parhaassa tapauksessa saada juurtumaan paikoilleen huolellisesti maahan painamalla.

Huolellinen jälkien korjaaminen hiekkaesteessä on muiden pelaajien huomioimista. Huolehdi siis, että bunkkeri on haravoimisesi jäljiltä vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin sinne astuessasi. Vältä turhaa liikkumista bunkkerissa.

Pallon griinille jättämien alastulojälkien korjaaminen on ehdoton edellytys viheriön hyvinvoinnille. Huolehdi siis ainakin oman pallosi alastulojäljen korjaamisesta griinillä. Käytä tarkoitukseen valmistettua griinihaarukkaa. Nosta painunut nurmi reunoilta keskelle nostamatta kuitenkaan haarukkaa liiaksi ylöspäin; näin juuret pysyvät parhaiten kunnossa. Tasoita jälki lopuksi putterin lavalla.

Muista myös:

 • Älä vie mailakärryä avauspaikalle. Jätä kärry avauspaikan viereen niin että siirtyminen avausten jälkeen väylällä on jouhevaa. Väylälle siirtyessä älä kuljeta kärryä avauspaikan yli
 • Älä kuluta kenttää harjoitussvingeissä.
 • Mene bunkkeriin aina matalimmasta päästä.
 • Tasoita haravalla aiheuttamasi jäljet. Laita harava kokonaan bunkkeriin varsi väylän suuntaisesti aina kun se on mahdollista.
 • Älä vie mailakärryjä viheriölle eikä viheriön ja sen vieressä olevan bunkkerin välistä. Kierrä paikat, joissa ruoho on altis kulumiselle.
 • Kävele kunnolla viheriöllä, älä vahingoita viheriötä putterilla, lipputangolla tai muutoinkaan.
 • Nosta ja aseta lipputanko takaisin reikään huolellisesti reiän reunoja rikkomatta. Lippua huoltaessasi ja palloa reiästä ottaessasi älä astu reiän vierelle.
 • Älä ota palloa reiästä putterin lavalla.
 • Palauta kärryt ohjeiden mukaiseen paikkaan pelikierroksen jälkeen.

Toiminta viheriöllä

Lyöntipelissä on suositeltavaa, että kaikki pallot pelataan viheriölle ennen lipun pois ottamista. Pelin nopeuttamiseksi lyöntivuoroista voidaan ”joustaa”, jos ryhmä joutuu odottamaan jonkun pelaajan toimintaa esimerkiksi bunkkerin haravoimisen vuoksi. Lyöntivuorossa ”etuilevan” on syytä kysyä sopiiko tämä muille pelaajille. Lyöntivuoroaan odottavien pelaajien tulee kaikin tavoin valmistautua omaan lyöntiinsä jo ennakolta.

Pallon merkitseminen kuuluu asiaan aina kun pallon on niin lähellä toisen pelaajan puttilinjaa, että siitä voi koitua haittaa. Turha merkitseminen sen sijaan on ajanhukkaa ja aiheuttaa edestakaista kävelyä griinillä. Lippua huoltaessasi huolehdi siitä, ettei varjosi lankea puttilinjalle ja ettet seiso liian lähellä reikää. Kohteliasta on myös estää lippua lepattamasta äänekkäästi tuulisella säällä. Itsestään selvää on, että pelaajat välttävät astumasta toistensa puttilinjoille.

Kun reikä on pelattu loppuun, viheriö tulee jättää vapaaksi mahdollisimman nopeasti. Nopeaa poistumista edesauttaa se, että bägit jätetään viheriölle tultaessa next tee –merkin puolelle viheriötä. Merkinnät tuloskorttiin on syytä tehdä vasta seuraavalla tiiauspakalla.

Hyvät tavat

 • Älä häiritse toisen pelaajan peliä liikkumalla, puhumalla tai aiheuttamalla melua.
 • Voit tiiata pallosi avauksessa vasta kun on sinun lyöntivuorosi.
 • Älä seiso heti pallon takana tai muuten häiritsevän lähellä toista pelaajaa lyöntisuorituksen aikana. Viheriöllä älä seiso pelaajan puttauslinjalla.
 • Viheriöltä tai sen välittömästä läheisyydestä ei poistuta ennen kuin kaikki ovat pelanneet pallonsa reikään.
 • Vältä matkapuhelimen käyttöä pelatessasi. Laita puhelin sellaiseen tilaan, jossa se ei voi häiritä muita pelaajia.
 • Muut pelaajat ja ulkopuoliset liikkujat on koko ajan otettava huomioon kentällä.
 • Noudata hyviä tapoja kentällä ja klubitalossa.
 • Ilmoittaudu hyvissä ajoin ennen lähtöaikaasi caddiemasterille.
 • Ole kohtelias henkilökunnalle.
 • Vihainen ja muu huono käytös ei kuulu golfkentälle. Älä tahallasi vahingoita kenttää tai tuota vaaraa muille.
 • Vältä roskaamista.
 • Älä kiilaa täyttä kierrosta pelaavien eteen, jos itse pelaat vajaan kierroksen.

Ennen kierrokselle lähtemistä

 • Pukeudu sään mukaan, siistiin vaatetukseen. Erityisesti golfiin suunnitellut asut ovat joustavia ja hengittäviä ja pitävät tuulta sekä hylkivät vettä tavallisia vaatteita paremmin. Golfvaatteiden edut tulevat nopeasti esille pelattaessa kuumalla, kylmällä, tuulisella tai sateisella ilmalla.
 • Tule ajoissa kentälle.
 • Esitä jäsen- ja tasoituskorttisi. Olethan huolehtinut, että tasoituksesi on ajan tasalla?
 • Ota selvää paikallissäännöistä ja muista päivän pelimääräyksistä.
 • Tutustu ennen kilpailua kilpailumääräyksiin.
 • Laita palloosi merkintä, jolla tunnistat sen.

Ensimmäisellä tiillä

 • Tule avauspaikalle vähintään viisi minuuttia ennen lähtöaikaa.
 • Tervehdi kaikkia. Esittäydy ryhmäsi pelaajille, joita et tunne. Toivota kaikille hyvää pelionnea.
 • Kerro peliryhmällesi millä pallolla pelaat ja miten olet pallon merkinnyt.
 • Kilpailussa pelataan lähtölistan mukaisessa järjestyksessä.

Vakava etikettirikkomus

 • Toimikunta voi poistaa kentältä pelaajan, joka karkeasti toimii etiketin vastaisesti. Tällaista käytöstä on toisten pelaajien häiritseminen, uhkailu tai muu vakava etiketin laiminlyönti.
 • Rikkomuksesta voi seurata lisäksi langettaa jatkoseuraamuksia kuten kilpailukieltoa tai pelikieltoa määräajaksi.

Älä ole pikkumainen niuhottaja. Nauti pelistä ja suo muidenkin nauttia.

 

Kilpailut ja tapahtumat

Seuraava tapahtuma:

29.05.2024 Metsäkeskus Golf

Kilpailujen lähtöajat ja tulokset